Spletna anketa o upravljanju dejavnosti in razvoju v dolini reke Nadiže

Vabimo k ogledu rezultatov spletne ankete o upravljanju dejavnosti in razvoju v dolini reke Nadiže

V začetku letošnjega februarja je Občina Kobarid v partnerstvu s Turizmom Doline Soče povabila vse občane na območju krajevnih skupnosti Breginj, Borjana-Podbela in Kred-Staro selo, da podajo svoj pogled na prihodnji razvoj dejavnosti v dolini reke Nadiže.

Rezultati_spletne_ankete_Dolina_reke_Nadize-BREGINJSKI_KOT_2030-18.jpgRezultati spletne ankete Dolina reke Nadize-BREGINJSKI KOT 2030-18

Spletna anketa je del procesa, v okviru katerega želimo pripraviti strategijo razvoja in usmerjanja dejavnosti v dolini reke Nadiže oziroma Breginjskem kotu – območju, ki ga ne opredeljujeta le obmejna lega in neugodna demografska slika, ampak vse bolj tudi raba reke Nadiže in naraščajoč turistični obisk. Cilj tega dokumenta je zagotoviti razvojne osnove za ustrezno ravnotežje med turističnim razvojem ter kakovostjo in priložnostmi bivanja na območju.

Do konca februarja smo pridobili 372 izpolnjenih anket; pri tem je bilo kar 1.150 klikov, anketo je v večinskem delu izpolnilo 372 prebivalcev, v celoti, do zadnjega vprašanja, pa 177. Veseli smo izredno lepega odziva in visokega deleža (na območju treh vključenih krajevnih skupnosti živi 930 občanov). Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za čas in sodelovanje.

Na spodnji povezavi lahko dostopate do predstavitve rezultatov. Na osnovi dosedanjih delavnic in rezultatov ankete smo že pripravili osnutek najpomembnejših ukrepov razvoja in usmerjanja dejavnosti na območju, ki jih bomo v naslednjih dveh mesecih preverjali s ključnimi skupinami deležnikov. V sredini maja v sodelovanju z Razvojnim društvom Breginjski kot načrtujemo tudi delovno srečanje, na katerega bomo povabili vse zainteresirane občane KS Breginj, Borjana-Podbela in Kred-Staro selo. Najavo datuma in kraja srečanja bomo pravočasno objavili in prek različnih medijev razposlali do vas.

Vabljeni k ogledu rezultatov spletne ankete.